Najava javne prodaje bicikala

Photo PU_KK/Vijesti/2014/04/zgrada.bmp

Javno nadmetanje održati će se u četvrtak, 10. travnja, s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

Foto: Pu koprivničko-križevačka 

Temeljem Odluke načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke o postupku prodaje pronađenih bicikala i motora broj: 511-06-01-963/2-14. od 26.03.2014. godine, Policijska uprava koprivničko-križevačka objavljuje 

 

 

JAVNU PRODAJU
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Javno nadmetanje održati će se u četvrtak, 10. travnja, s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica. 

Predmet nadmetanja su pronađeni bicikli i motori. 

Pregled pronađenih bicikala i motora može se izvršiti u četvrtak, 10. travnja, od 9 do 10 sati. 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju fizičke i pravne osobe. 

Pravo na kupnju stječe sudionik koji je ponudio najvišu cijenu. 

Kupac je dužan odmah uplatiti izlicitiranu cijenu. 

 


POLICIJSKA UPRAVA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA