Nadzor prometa tijekom zimskih uvjeta

Photo PU_KK/Vijesti/2012/12/Zimski-uvjeti11.2.jpg

Foto: Pu koprivničko-križevačka 

Tijekom proteklog vikenda zbog obilnijih snježnih padalina zabilježene su određene poteškoće u normalnom odvijanju prometa. Uočeno je da su vozači motornih vozila sudjelovali u prometu bez propisane zimske opreme, zbog čega je sankcionirano šest vozača. Zamijećeno je da su u prometu sudjelovale kategorije vozila čije sudjelovanje je za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjeno, kojom prilikom su tri teretna automobila s priključnim vozilima isključena iz daljnjeg prometovanja.

Kako se u tjednu pred nama, kada nam se ponovno najavljuju snježne oborine, ovo ne bi ponovilo, odnosno kako bi se osiguralo optimalno odvijanje prometa i optimalna sigurnost svih sudionika u prometu, vozače motornih vozila  ponovno podsjećamo na slijedeće:

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilima.

Zimska oprema za osobne automobile znači da se na vozilu nalaze zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače koje su vozači dužni, u slučaju obilnijih padalina, kao što su bile zabilježene proteklog vikenda, i postaviti na kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1 500 do 5 000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kazniti će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom bez zimske opreme u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama.

Za vrijeme zimskih uvjeta, vozač je prije uključivanja u promet, dužan očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg s vozila. Za vozača koji ovo ne učini, predviđena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Tijekom predstojećeg razdoblja, policijski službenici će na području Policijske uprave, vršiti pojačani nadzor prometa, pri čemu će posebnu pozornost posvetiti korištenju propisane zimske opreme.

Policijski službenici koji prilikom nadzora prometa na cestama zateknu, za vrijeme nastupa i trajanja zimskih uvjeta na cestama, vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, naredit će vozačima da prekinu kretanje vozilom i da upotrijebe zimsku opremu. Ukoliko vozači ne postupe sukladno naredbama policijskih službenika, vozila će biti isključena iz daljnjeg prometovanja, te će se privremeno oduzeti registarske pločice.