Testiranje kandidata prijavljenih na interni oglas

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Foto: Ilustracija

 

Povjerenstvo za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka i to:

 

1. Načelnik/ca Policijska postaja Koprivnica
2. Načelnik/ca Policijska postaja Đurđevac
3. Načelnik/ca Policijska postaja Križevci
4. Načelnik/ca Postaja prometne policije Koprivnica
5. Načelnik/ca Postaja granične policije Koprivnica

izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva 7. kolovoza 2012. godine, održati u utorak, 2. listopada 2012. godine, s početkom u 9 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, soba broj 18.

 Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

1. Brljak Dragutin
2. Car Abel
3. Jančijev Damir
4. Kapusta Zoran
5. Karas Krunoslav
6. Kovačev Davor
7. Magdić Dražen
8. Pavišić Marijan
9. Pečarić Dražen
10. Petek Danijel
11. Pirc Vlado
12. Stručić Davor
13. Šprem Rajko
14. Žagar Marino

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

S kandidatima koji su se prijavili za više radnih mjesta obavit će se jedan razgovor.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se u četvrtak, 4. listopada 2012. godine, s početkom u 8 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18.