Povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun

Photo PU_KK/Vijesti/2016/07/novac.png

Zbog čestih upita oko postupaka povrata novca koji su građani pri izradi dokumenata pogrešno ili krivo uplatili, Ministarstvo unutarnjih poslova donosi sljedeće upute.   

Foto: Ilustracija 

Zbog čestih upita oko postupaka povrata novca koji su građani pri izradi dokumenata pogrešno ili krivo uplatili, Ministarstvo unutarnjih poslova donosi sljedeće upute. 

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, građani imaju pravo na povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun. 

Ministarstvo unutarnjih poslova vraća pogrešno ili više uplaćeni novac od novčanih kazni i troškova postupka iz svoje nadležnosti, temeljem Rješenja o povratu novčanih sredstava, koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijska uprava. 

Postupak

Građani se pisanim zahtjevom o povratom pogrešno uplaćenih sredstava trebaju obratiti nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji pred kojom su vodili postupak ili koja ih je kaznila. 

Pisani zahtjevtreba sadržavati sve podatke relevantne za donošenje odluke:   

Ime: 

Prezime: 

Adresa: 

Kontakt: 

OIB: 

IBAN (za povrat sredstava): 

Opis (kazne ili postupka u kojem je građanin sudjelovao te dokazi o uplati): 

Mjesto i datum: 

Nadležna ustrojstvena jedinica provjerit će vjerodostojnost dokumentacije (navoda) iz pisanog zahtjeva i donijeti adekvatno Rješenje. Protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor. 

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražit će povrat sredstava u državni proračun. 

Kontakt za građane

 

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

048/656-463