Konferencijom za novinare najavljeni preventivni projekti "Nisi sam" i dr.

Photo PU_KK/Vijesti/2011/09/NisiSamKonf1_300.jpg

Foto: Pu koprivničko-križevačka

Danas, 21. rujna, od 10 sati Policijska uprava koprivničko - križevačka na konferenciji za novinare najavila je aktivnosti preventivne kampanje "Nisi sam" - Stop nasilju među djecom i mladima te projekta "24 sata zajedno on line", kojih je nositelj sama policijska uprava, te Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj - "Jedno od pet", koje je korodinator Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije.

Uvodnim obraćanjem načelnik Policisjke uprave Dragutin Vurnek zahvalio je našim partnerima u provedbi ovih preventivnih projekata, Županiji, Gradu i Obiteljskom centru, na suportu, aktivnom sudjelovanju i svesrdnoj pomoći u provedbi projekata. Zahvalio je predstavnicima medija na odazivu i davanju primjerene podrške u najavi provedbe projekata i izrazio nadu da ćemo i nadalje, kao i do sada, kvalitetno surađivati i uključiti što veći broj građana u provedbu. 

Policijski službenici Maja Vrbek i Dražen Magdić, nositelji aktivnosti Policijske uprave, zajedničkim su interaktivnim pristupom predočili organizacijske okvire, svhu i ciljeve preventivnog projekta "Nisi sam" - Stop nasilju među djecom i mladima i projekta "24 sata zajedno on line". Prikazali su dio analitičko - statističkih pokazatelja problematike nasilja među djecom i mladima koje je zabilježila  policisjka uprava. Cilj ovog projekta je senzibiliziranje roditelja, djece, svakolike javnosti, kakao bi došlo do ogovarajuće reakcije na nasilje - prepoznavanje nasilja i prijavljivanja, nikako ne "okretanje glave od problema". Isto će se postići uz veću razinu ujednačenog rada i uvezanosti odgojno - obrazovnih institucija, centara za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, policije i drugih institucija uključenih u probleme. Naglašeno je da djeca, građani, svi, imaju opciju educirati se te, što je najvažnije PRIJAVITI SVAKI OBLIK VRŠNJAČKOG NASILJA. Prikazana je web stranica Policijske uprave, www.koprivnicko-krizevacka.policija, koja na zasebnom baneru na naslovnoj stranici daje prikaz problematike i aktivnosti ovog preventivnog projekta gdje je predviđena mogućnost da se građani obrate e-mail-om, anonimno ili sa identitetom, te prijave svaki oblik vršnjačkog nasilja (pogledati ovdje).

Nadalje, istaknuto je još jedno područje rada kojim će se Policisjka uprava baviti u kontinuitatu, vezano uz vršnjačko nasilje, također i kao oblika seksualne zlostave, a riječ je o zlostavljanju putem modernih elektroničkih tehnologija, novih medija. Radni naziv ovih preventivnih aktivnosti je "24 sata zajedno on line". Naime, internet je proširio i intenzivirao načine zlostavljanja među vršnjacima, pa su posljedice takovih oblika nasilja ponekad i ozbiljnije od onih prouzročenih nasiljem u stvarnim situacijama.

Željka Koluder Vlahinja, ravnateljica Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije, predstavila je Kampanju Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj, "Jedno od pet", koje je koordinator Ministartsvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Koordinator aktivnosti na području ove županije je Obiteljski centar, dok se policijska uprava pridružuje kao sunositelj određenih aktivnosti. Dostupni podaci govore kako je jedno od pet djece u Europi žrtva neke vrste seksualnog nasilja,a procjenjuje se da je u 70 do 85 % slučajeva zlostavljač netko koga dijete poznaje ili kome vjeruje.      

Riječima podrške ovim preventivnom projektima obratili su se zamjenik župana Koprivničko.križevačke županije Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice Ankica Nježić.