Natječaj za prijem šest kandidata u Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice

Photo PU_KK/Vijesti/2016/05/zgrada.bmp

Zamolbe s dokumentacijom se zaprimaju do 25. svibnja 2016. godine, dok će o danu testiranja kandidati biti pravodobno obaviješteni putem telefona.  

Foto: Ilustracija

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

          MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA                      

       POSTAJA PROMETNE POLICIJE KOPRIVNICA

           

Broj: 511-06-08-25/16.                                                      

Koprivnica, 10.05.2016. godine

 

            Sukladno Planu ustroja Jedinice prometne mladeži grada Koprivnice u 2016. godini broj: 511-06-08-25/16. od 25.01.2016. godine, a poradi ukazane potrebe za prijemom novih pripadnika, Postaja prometne policije Koprivnica raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem šest kandidata u

Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice

 

Uvjeti: - kandidat/kandidatkinja mora imati prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Koprivnice

              - mora biti učenik srednje škole s navršenih 16 godina života, primjeren u učenju, ponašanju i radu,

- zdravstveno sposoban. 

Svi zainteresirani kandidati uz Zamolbu za prijem u Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice, dužni su dostaviti i slijedeću dokumentaciju: 

  • životopis s brojem telefona (kućni i mobitel),
  • pismeno iz kojeg će biti vidljiv uspjeh u prvom polugodištu tekuće školske godine,
  • presliku osobne iskaznice,
  • ukoliko imaju položen vozački ispit za AM ili A1 kategoriju, presliku vozačke dozvole,
  • potvrdu od nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Za prijavljene kandidate provest će se pisano testiranje u vidu provjere znanja o osnovnom poznavanju prometnih propisa, praktično snalaženje pri fizičkom upravljanju prometom na poligonu te intervju. 

      Molimo sve zainteresirane da rečenu dokumentaciju osobno dostave u

Postaju prometne policije Koprivnica, Trg E. Kumičića 18 Koprivnica, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati. Za moguće upite obratite se na broj telefona 048/656-517 radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. 

Zamolbe s dokumentacijom se zaprimaju do 25. svibnja 2016. godine, dok će o danu testiranja kandidati biti pravodobno obaviješteni putem telefona.                                                                          

                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                 Damir Jančijev