Akcija "Zajedno": Prevencija trgovanja ljudima

Photo PU_KK/Vijesti/2014/10/TrgovanjeLjudimaPlakat.png

Foto: Ilustracija

U subotu, 18. listopada, kako u inim zemljama Europske unije, tako i Republici Hrvatskog, osmi puta obilježava se Europski dan trgovanja ljudima.

Ovaj dan obilježava se s ciljem senzibilizacije javnog mnijenja, institucija, donositelja relevantnih odluka o prevenciji trgovanja ljudima i jačanja legislative.

Policijska uprava koprivničko-križevačka u obilježavanju ovog dana provodi niz aktivnosti  usmjerenih edukacijskom procesu u ustrojstvenim jedinicama, tematike trgovanja ljudima, ponajviše u dijelu zaštite žrtava kaznenih djela. Također, tematika trgovanja ljudima zastupljena je i u okviru procesa dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika, koji se provodi ovih dana.

Kako prevencija trgovanja ljudima predstavlja jednu od ključnih zadaća na razini Europske unije, te je kao strateški prioritet definirana njenim obvezujućim aktima i  Nacionalnim planom za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine, otpočela je akcija „Zajedno“. U narednom razdoblju policijski službenici ove policijske uprave će, u suradnji s nadležnim institucijama i organizacijama, te privatnim sektorom, lokalnom zajednicom, udrugama civilnog društva i građanima, provoditi ciljane akcije kako bismo podigli razinu svijesti o prevenciji trgovanja ljudima i potaknuli odgovornu reakciju društva.

Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanju utočišta i prihvatu osoba uz primjenu sile, prijetnje, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti, a u svrhu iskorištavanja ljudi za prisilan rad, prosjačenje, lažna usvajanja, pornografiju, lažni i prislni brak, prisilnu prostituciju i  trgovinu ljudskim organima.